Recent Posts

     

[Lyrics] Tim Godfrey — “Okaka”

STREAM/DOWNLOAD MP3

Tim Godfrey – Okaka Lyrics


Which kind love be this, Jesus


Okaka nme, Na Him You be
You`re A to Z and everything in between oh

Amama Amasi Amasi o, Na You be the Most High King
Echeta obi esie ike, Odironyedikagi Jesus

(All)
Okaka me, Na Him You be
You`re A to Z and everything in between

Amama Amasi Amasi o, Na You be the Most High King
Echeta obi esie ike, Odironyedikagi

Oh oh oh, oh oh, oh oh
Who can love me like You do, Jesus
Oh oh oh, oh oh, oh oh
Tell me, Who can love me like You do oh
Oh oh oh, oh oh, oh oh
Who can love me like You do,
Nobody, Can love me the way You do

Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh

This kind God oh
Oh oh oh
I never see Your kind oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh
Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh

(Speaking in Tongues)

Chorus
Okaka me, Na Him You be
You`re A to Z and everything in between

Amama Amasi Amasi o, Na You be the Most High King
Echeta obi esie ike, Odironyedikagi

Okaka me, Na Him You be
You`re A to Z and everything in between

Amama Amasi Amasi o, Na You be the Most High King
Echeta obi esie ike, Odironyedikagi

Oh oh oh, oh oh, oh oh
Who can love me like You do, Jesus
Oh oh oh, oh oh, oh oh
Who can love me like You do
Oh oh oh, oh oh, oh oh
Who can love me like You do,
Nobody, Can love me the way You do

Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh
Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh
Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh

This kind God oh
Oh oh oh
I never see Your type
Oh oh oh
When you died on calvary, you gave me victory
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh

Which kind love be this oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh

Tell me, Which kind love be this oh
Oh oh oh
Which kind love be this oh
Oh oh oh
Who am I, Who am I, Jesus, That You`re so mindful of me
Oh oh oh

No one can do the things that You do oh
Oh oh oh


Okaka me, Na Him You be
You`re A to Z and everything in between

Amama Amasi Amasi o, Na You be the Most High King
Echeta obi esie ike, Odironyedikagi


Tell me, Which kind love be this
Which kind love be this
Which kind love be this
Which kind love be this

The post [Lyrics] Tim Godfrey — “Okaka” appeared first on tooXclusive.from Latest Nigerian Music, Hottest Nigerian Song Releases 2023 https://ift.tt/ndtzQDS
https://ift.tt/Xql53Uh

0 Response to "[Lyrics] Tim Godfrey — “Okaka”"

Post a Comment

Social Media

     

wdcfawqafwef